शिवाऽष्टोत्तरशत नामावलि

१--ॐ शिवाय नमः । 1.Om Shivaay Namah.
२-ॐ महेश्वराय नमः | 2. Om Maheshvaraay Namah.
३-ॐ शम्भवे नमः । 3.Om Shambhave Namah.
४-ॐ पिनाकिने नमः । 4. Om Pinaakine Namah.
५-ॐ शशिशेखराय नमः । 5. Om Shashishekharaay Namah.
६-ॐ वामदेवाय नमः । 6. Om Vaamadevaay Namah.
७-ॐ विरूपाक्षाय नमः | 7. Om Virupaakshaay Namah.
८-ॐ कपर्दिने नमः । 8. Om Kapardine Namah.
९-ॐ नीललोहिताय नमः | 9. Om Neelalohitaay Namah.
१०-ॐ शंकराय नमः । 10. Om Shankaraay Namah.
११-ॐ शूलपाणिने नमः | 11.Om Shoolapaanine Namah.
१२-ॐ खट्वाङ्गिने नमः | 12. Om Khatavaangine Namah.
१३-ॐ विष्णुवल्लभाय नमः | 13. Om Vishnuvallabhaay Namah.
१४-ॐ शिविविष्टाय नमः | 14.Om Shivivishtaay Namah.
१५-ॐ अम्बिकानाथाय नमः | 15.Om Ambikaanaathaay Namah.
१६-ॐ श्रीकण्ठाय नमः | 16. Om Shri Kanthaay Namah.
१७-ॐ भक्तवत्सलाय नमः | 17.Om Bhaktavatslaay Namah.
१८-ॐ भवाय नमः | 18. Om Bhavaay Namah.
१९-ॐ शर्वाय नमः | 19. Om Sharvaay Namah.
२०-ॐ त्रिलोकेशाय नमः | 20.Om Trilokeshaay Namah.
२१-ॐ शितिकण्ठाय नमः | 21.Om Shitikanthaay Namah.
२२-ॐ शिवाप्रियाय नमः | 22.Om Shivapriyaay Namah.
२३-ॐ उग्राय नमः | 23.Om Ugraay Namah.
२४-ॐ कपालिने नमः | 24.Om Kapaaline Namah.
२५-ॐ कामारये नमः | 25. Om Kaamaaraye Namah.
२६-ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः | 26. Om Andhakaasurasoodanaay Namah.
२७-ॐ गंगाधराय नमः | 27.Om Gangaadharaay Namah.
२८-ॐ ललाटाक्षाय नमः | 28.Om Lalaatakshaay Namah.
२९-ॐ काकिकालाय नमः | 29. Om Kaakikaalaay Namah.
३०-ॐ कृपानिधये नमः | 30.Om Kripaanidhaye Namah.

३१-ॐ भीमाय नमः | 31.Om Bheemaay Namah.
३२-ॐ परशुहस्ताय नमः | 32. Om Pashuhastaay Namah.
३३-ॐ मृगपाणये नमः | 33. Om Mrigapaanaye Namah.
३४-ॐ जटाधराय नमः | 34.Om Jataadharaay Namah.
३५-ॐ कैलासवासिने नमः | 35. Om Kailaasavaasine Namah.
३६-ॐ कवचिने नमः । 36. Om Kavachine Namah.
३७-ॐ कठोराय नमः | 37. Om Kathoraay Namah.
३८-ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः | 38.Om Tripuraantakaay Namah.
३९-ॐ वृषंगिणे नमः । 39. Om Vrishaangine Namah.
४०-ॐ वृषभारूढ़ाय नमः । 40.Om Vrishabhaaroodhaay Namah.
४१-ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः । 41. Om Bhasmoddhoolitavigrahaay Namah.
४२-ॐ सामप्रियाय नमः । 42. Om Saamapriyaay Namah.
४३-ॐ स्वरमयाय नमः | 43. Om Swaramayaay Namah.
४४-ॐ त्रयीमूर्तये नमः । 44. Om Trayeemoortaye Namah.
४५-ॐ अनीश्वराय नमः | 45. Om Aneeshvaraay Namah.
४६-ॐ सर्वज्ञाय नमः । 46.Om Sarvagyaay Namah.
४७-ॐ परमात्मने नमः । 47. Om Paramaatmane Namah.
४८-ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः । 48. Om Somasuryaagnilochanaay Namah.
४९-ॐ हविषे नमः । 49.Om Havishe Namah.
५०-ॐ यज्ञमयाय नमः | 50. Om Yagyamayaay Namah.
५१-ॐ सोमाय नमः । 51.Om Somaay Namah.
५२-ॐ पञ्चवक्त्राय नमः | 52. Om Panchavaktraay Namah.
५३-ॐ सदाशिवाय नमः | 53. Om Sadaashivaay Namah.
५४-ॐ विश्वेश्वराय नमः | 54.Om Vishveshvaraay Namah.
५५-ॐ वीरभद्राय नमः | 55. Om Veerabhadraay Namah.
५६-ॐ गणनाथाय नमः | 56. Om Gananaathaay Namah.
५७-ॐ प्रजापतये नमः । 57. Om Prajaapataye Namah.
५८-ॐ हिरण्यरेतसे नमः । 58.Om Hiranyaretase Namah.
५९-ॐ दुर्धर्षाय नमः । 59.Om Durdharshaay Namah.
६०-ॐ गिरीशाय नमः | 60. Om Girishaay Namah.

६१-ॐ अनघाय नमः । 61. Om Anaghaay Namah.
६२--ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः | 62. Om Bhujangabhooshanaay Namah.
६३-ॐ भर्गाय नमः । 63. Om Bhargaay Namah.
६४-ॐ गिरिधन्वने नमः । 64.Om Giridhanvane Namah.
६५-ॐ गिरिप्रियाय नमः । 65. Om Giripriyaay Namah.
६६-ॐ कृत्तिवाससे नमः | 66. Om Krittevaasase Namah.
६७-ॐ पुरारातये नमः | 67.Om Puraaraataye Namah.
६८-ॐ भगवते नमः | 68.Om Bhagavate Namah.
६९-ॐ प्रमथाधिपाय नमः । 69. Om Pramathaadhipaay Namah.
७०-ॐ मृत्युञ्जयाय नमः | 70. Om Mritunjayaay Namah.
७१-ॐ सूक्ष्मतनवे नमः । 71.Om Sookshmatanave Namah.
७२-ॐ जगद्व्यापिने नमः | 72.Om Jagadvyaapine Namah.
७३-ॐ जगदगुरवे नमः | 73.Om Jagadagurave Namah.
७४-ॐ व्योमकेशाय नमः । 74. Om Vyomakeshaay Namah.
७५-ॐ महासेन-जनकाय नमः | 75. Om Mahaasen-Janakaay Namah.
७६-ॐ चारुविक्रमाय नमः | 76. Om Chaaruvikramaay Namah.
७७-ॐ रुद्राय नमः । 77. Om Rudraay Namah.
७८-ॐ भूतपतये नमः । 78. Om Bhootapataye Namah.
७९-ॐ स्थाणवे नमः । 79. Om Sthaanave Namah.
८०-ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः | 80. Om Ahirbudhnyaay Namah.
८१-ॐ दिगम्बराय नमः | 81. Om Digambaraay Namah.
८२-ॐ अष्टमूर्तये नमः । 82.Om Ashtamoortaye Namah.
८३-ॐ अनेकात्मने नमः | 83. Om Anekaatmane Namah.
८४-ॐ सात्विकाय नमः । 84.Om Saatvikaay Namah.
८५-ॐ शुद्धविग्रहाय नमः | 85. Om Shuddhavigrahaay Namah.
८६-ॐ शाश्वताय नमः । 86. Om Shaashvataay Namah.
८७-ॐ खण्डपरशवे नमः | 87. Om Khandaparashave Namah.
८८- ऊँ रजसे नम: । 88. Om Rajase Namah.
८९-ऊँ पाशविमोचनाय नम: | 89. Om Paashavimochanaay Namah.
९०- ॐ मृडाय नमः | 90. Om Mridaay Namah.

९१- ॐ पशुपतये नमः । 91. Om Pashupataye Namah.
९२- ॐ देवाय नमः | 92. Om Devaay Namah.
९३- ॐ महादेवाय नमः | 93. Om Mahaadevaay Namah.
९४- ॐ अव्ययाय नमः | 94. Om Avyayaay Namah.
९५-हरिपूषणे नम: | 95. Om Haripushane Namah.
९६-ऊँ दन्तभिदे नम: | 96. Om Dantabhide Namah.
९७-ऊँ त्रिलोचनाय नम: | 97. Om Trilochanaay Namah.
९८-ॐ अव्यग्राय नमः | 98. Om Avyagraay Namah.
९९-ॐ दक्षाध्वरहराय नमः | 99. Om Dakshaadhvaraharaay Namah.
१००- ॐ हराय नमः । 100. Om Haraay Namah.
१०१- ॐ भगनेत्रभिदे नमः | 101. Om Bhagametrabhide Namah.
१०२- ॐ अव्यक्ताय नमः । 102. Om Avyaktaay Namah.
१०३-ॐ सहस्राक्षाय नमः | 103. Om Sahastraakshaay Namah.
१०४-ॐ सहस्रपदे नमः । 104. Om Sahastrapade Namah.
१०५-ॐ अपवर्गप्रदाय नमः | 105. Om Apavargapradaay Namah.
१०६-ॐ अनन्ताय नमः । 106. Om Anantaay Namah.
१०७-ॐ तारकाय नमः। 107. Om Taarakaay Namah.
१०८-ॐ परमेश्वराय नमः | 108.Om Parameshvaraay Namah.
॥ इति शिवाष्टॉत्तरशतनामावलि: ॥